ACID LACTOWAY (CC)

* Giảm ảnh hưởng bởi các tác nhân gây Stress như: Nhiệt độ, vận chuyển đàn, chủng vaccine...
* Giảm tiêu chảy, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, đặc biệt hiệu quả ở giai đoạn cuối trên vật nuôi lấy thịt.
* Đối với gia cầm: Tăng sức đề kháng ở gia cầm non (giai đoạn úm), nâng cao hiệu quả khai thác trứng ở gia cầm đang đẻ.
* Đối với heo: Tăng khả năng đề kháng ở heo con trước và sau khi cai sữa.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Bao gồm hỗn hợp các Acid hữu cơ, vi khuẩn có lợi, các enzyme tiêu hóa, các acid amin và chất điện giải.
Hàm lượng trong 1kg:
Bacillus subtilis (min) ..107CFU
Lactobacillus spp. (min) 106CFU
Methionine (min) 16.000 mg
Thiamin nitrate (min) 15.000 mg
Sodium chloride (min - max) 1,98 - 2,42 %

Potassium chloride (min - max)......................1,17 - 1,43 %
Sorbic acid (min) 100 mg
Citric acid(min) 150 mg
Zinc sulphate, Ferrous sulphate, Butaphosphan, Magnesium sulphate (min - max)................................4.770 - 5.830 mg

CÔNG DỤNG:
* Giảm ảnh hưởng bởi các tác nhân gây Stress như: Nhiệt độ, vận chuyển đàn, chủng vaccine...
* Giảm tiêu chảy, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, đặc biệt hiệu quả ở giai đoạn cuối trên vật nuôi lấy thịt.
* Đối với gia cầm: Tăng sức đề kháng ở gia cầm non (giai đoạn úm), nâng cao hiệu quả khai thác trứng ở gia cầm đang đẻ.
* Đối với heo: Tăng khả năng đề kháng ở heo con trước và sau khi cai sữa.
LIỀU DÙNG: Hòa tan vào nước hoặc trộn thức ăn.
* Hòa nước uống: 1 g / 1 - 2 lít nước.
* Trộn thức ăn: 1 - 2kg/ 1 tấn thức ăn.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.