YUCCA 30

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY NHANH CHẤT THẢI, TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH GIÚP TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN TỐT

 

THÀNH PHẦN: Saponin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Hấp thụ và ngăn chặn khí độc NH3, H2S trong ao nuôi, tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, ổn định pH. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi, tạo môi trường ao nuôi trong sạch, giúp tôm, cá phát triển nhanh, ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh. Giải quyết nhanh chóng và an toàn hiện tượng tôm, cá nổi đầu, kéo đàn. Sử dụng với liều như sau:
- Dùng trong quá trình nuôi: Sử dụng 1 lít / 6.000 - 7.000 m3 nước, tạt đều xuống ao vào thời điểm ban ngày, đồng thời mở mạnh máy quạt nước. Định kỳ 5 - 7 ngày tạt một lần.
- Trường hợp cấp cứu tôm, cá nổi đầu: Sử dụng 1 lít / 4.000 - 5.000 m3 nước.
Không sử dụng đồng thời Yucca với các loại hóa chất khử trùng.